Biuro rachunkkowe, doradztwo podatkowe
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA

Napisz do nas
Biuro rachunkkowe, doradztwo podatkowe
DORADZTWO PODATKOWE

Napisz do nas
Biuro rachunkkowe, doradztwo podatkowe
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Napisz do nasDOŚWIADCZENIE

Skorzystaj z pomysłów wykorzystywanych w innych firmach i praktyki naszych specjalistów.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Potrzebujesz prawnika, specjalisty do szkoleń BHP, biegłego rewidenta, leasingu? My zapewnimy Ci fachowców z każdej dziedziny!

OUTSOURCING

Korzystniej dla firmy jest otrzymanie faktury z biura rachunkowego niż zatrudnienie księgowej na etacie.

POZNAJMY SIĘ

Skontaktuj się z nami w celu rozpoczęcia współpracy!


Księgowość, doradztwo podatkowe - Biuro rachunkowe BMBK z Krakowa

Jako biuro rachunkowe o ugruntowanej pozycji na rynku, od lat prowadzimy obsługę księgową firm z wielu branż. Współpracujemy zarówno z małymi, jednoosobowymi firmami, jak i dużymi przedsiębiorstwami, które zatrudniają rzesze pracowników. Często nasza rola zaczyna się już znacznie wcześniej, gdyż oferujemy kompleksowe doradztwo biznesowe na wstępnym etapie, jakim jest zakładanie i rejestracja spółek oraz firm.

Zajmujemy się pełną obsługą kadrowo-płacową (payroll) oraz księgowością, a także prowadzimy bieżący monitoring sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i sporządzamy cykliczne raporty oraz sprawozdania finansowe – zgodnie ze standardami, które przyjęła dana spółka. Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w obszarze doradztwa podatkowego. Kompetencje w kwestiach podatkowych, związanych z różnymi branżami, pozwalają nam nie tylko udzielać trafnych wskazówek, ale również służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów.

Outsourcing księgowości – rozwiązanie dla Państwa firmy

Oferujemy skuteczne wsparcie w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu. Uważamy, że profesjonalna obsługa księgowa jest niezbędna nie tylko do prawidłowego funkcjonowania firmy, ale stanowi również absolutną podstawę jej dalszego rozwoju.

Zachęcamy do kontaktu wszystkich, którym potrzebne jest sprawdzone i rzetelne biuro rachunkowe. To, co wyróżnia nas na tle konkurencji, to gwarancja jakości usług i kompleksowy zakres współpracy. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, a księgowość jego firmy prowadzimy zgodnie z wymaganiami prawa, regulacjami obowiązującymi w danej branży oraz wewnętrznymi standardami przedsiębiorstwa.

services

 • Księgowość
  Księgowość

  Oferta usług biura rachunkowego BMBK

  Z myślą o naszych Klientach przygotowaliśmy kompleksowy zakres usług związanych nie tylko z księgowością, rachunkowością i sprawozdawczością. Polecamy rozliczenia kadr i płac, a także outsourcing szkoleń z zakresu BHP oraz prowadzenie wirtualnego biura. Dysponując tak przekrojową propozycją, jesteśmy w stanie przygotować ofertę współpracy na miarę Państwa potrzeb.

  Księgowość – outsourcing

  Zlecenie obsługi księgowej zewnętrznej firmie, jaką jest nasze biuro rachunkowe BMBK sprawi, że będą mogli Państwo w pełni skoncentrować się na dalszym rozwoju własnej firmy. Pozostawiając firmowe finanse w rękach doświadczonych fachowców, zyskujecie Państwo zarówno czas, jak i swobodę w działaniu.

  Oferta usług biura BMBK w zakresie księgowości obejmuje:

  – prowadzenie KPiR, ryczałtu, karty podatkowej,
  – prowadzenie ksiąg handlowych spółek, fundacji i stowarzyszeń,
  – sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT), sprawozdań GUS i PFRON,
  – sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  – sporządzanie raportów oraz analiz na potrzeby zarządu firm,
  – sporządzanie raportów kasowych,
  – prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
  – rejestrację oraz aktualizację danych o przedsiębiorstwie w Krajowym Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym,
  – reprezentację naszych Klientów w Urzędzie Skarbowym,
  – przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  – wykonywanie przelewów za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  close_window
 • Rejestracja spółek
  Rejestracja spółek

  Rejestracja spółek z o.o. – krok ku minimalizacji ryzyka biznesowego

  Podczas rozpoczynania działalności gospodarczej mają Państwo do wyboru założenie jednoosobowej firmy oraz możliwość rejestracji spółki z o.o. z jedynym wspólnikiem. Drugi przypadek jest korzystny m.in. dla przedsiębiorców, którzy biorą kredyty inwestycyjne na rozwój biznesu – w razie niepowodzeń, wspólnik spółki z o.o. nie odpowiada majątkiem osobistym, jak ma to miejsce w sytuacji prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

  Realizujemy procedurę zakładania spółki online. Dzięki współpracy z kancelarią notarialną, optymalizujemy wszelkie wymagane prawem formalności.

  Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie doboru kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego oraz umowy najmu siedziby. Zajmujemy się sporządzeniem umowy spółki z o.o. oraz rejestracją w urzędach i innych instytucjach, takich jak:

  – Krajowy Rejestr Sądowy,

  – Urząd Skarbowy – nadanie numeru NIP oraz numeru VAT EU,

  – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  – Główny Urząd Statystyczny – nadanie numeru REGON.

  Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, oferujemy wirtualny adres w pakiecie razem z rejestracją jednoosobowej spółki z o.o. – nasze rozwiązanie w znaczący sposób upraszcza kwestię najmu lokalu dla takiej spółki.

  Jeśli chodzi o wyższy koszt związany z księgowością i sporządzaniem sprawozdań finansowych na rzecz spółek z o.o., w przypadku biura rachunkowego BMBK wydatki na obsługę spółki nie będą znacząco różnić się od opłat, które ponoszą właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej.

  close_window
 • Doradztwo podatkowe
  Doradztwo podatkowe

  Kompleksowe doradztwo podatkowe

  Podstawową formą naszych usług jest udzielanie bieżących konsultacji w zakresie zagadnień podatkowych. W ciągu długoletniej pracy w wielu firmach, zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie podatków, jak również wiedzę na temat specyficznych problemów podatkowych w poszczególnych sektorach gospodarki. Łączymy znajomość prawa podatkowego z wiedzą na temat praktycznego podejścia, jakie stosują lokalne organy podatkowe.

  Korzyści dla naszych Klientów:

  – większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej,

  – minimalizacja ryzyka błędów w rozliczeniach podatkowych,

  – generowanie oszczędności podatkowych,

  – usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  close_window
 • Kadry i płace
  Kadry i płace

  Kadry i płace – obsługa payroll, doradztwo z zakresu prawa pracy

  Outsourcing obsługi kadrowo-płacowej pozwoli Państwa firmie na osiągnięcie znacznych oszczędności. Niepotrzebne będą wydatki związane z utrzymaniem kosztów stanowiska pracy specjalisty ds. kadr, płac oraz spraw administracyjnych, takich jak prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej. Działamy w tym zakresie zgodnie z przepisami Rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r.

  Zapewniamy naszym Klientom pełen zakres usług kadrowo-płacowych:

  – prowadzenie akt osobowych pracowników,

  – sporządzanie umów o pracę i aneksów zmieniających ich warunki,

  – kontrolowanie terminów badań lekarskich, BHP i innych,

  – wystawianie świadectw pracy,

  – sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi jej składnikami,

  – ewidencje urlopów,

  – sporządzanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS oraz przesyłanie ich do urzędu w formie elektronicznej,

  – druk przelewów składek PIT i ZUS,

  – składanie deklaracji A1,

  – wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia.

  close_window
 • Controlling i raporty
  Controlling i raporty

  Bieżące monitorowanie i ocena sytuacji finansowej spółki są niezbędne do planowania kolejnych kroków w jej rozwoju, a także pozwalają w odpowiednim czasie podjąć konieczne działania naprawcze. Ofertę kierujemy szczególnie do właścicieli i zarządców małych i średnich przedsiębiorstw, którzy pragną zbudować przewagę konkurencyjną oraz zwiększyć swoje kompetencje w zakresie efektywnego wdrażania decyzji biznesowych. Weryfikacja strategii rozwoju firmy i ponowne jej definiowanie to procesy, które w nowoczesnych firmach mają miejsce w sposób ciągły, co skutkuje optymalnym i dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa.

  Zapraszamy Państwa do współpracy z zespołem naszych specjalistów, którzy na indywidualne życzenie Klienta przygotowują budżet i na bieżąco będą aktualizować jego wykonanie. Przedstawią sytuację finansową przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami, w postaci raportu menedżerskiego.

  W skład raportów menedżerskich wchodzą:

  – budżet na dany rok,

  – sporządzenie sprawozdania finansowego i jego analizy,

  – przygotowanie i analiza raportów realizacji planów finansowych,

  – bieżące raporty zgodne z wzorami przedstawionymi przez Klienta.

  Usługi raportowania oferowane przez biuro rachunkowe BMBK mają charakter indywidualny oraz są dostosowane do wymogów pojedynczej firmy bądź standardów przyjętych w grupie spółek.

  close_window
 • Kontrole w urzędach
  Kontrole w urzędach

  Zlecając prowadzenie księgowości zespołowi naszego biura rachunkowego, nie tylko optymalizują Państwo koszty prowadzenia własnej firmy, ale zyskują też spokój i bezpieczeństwo w wypadku procedur takich jak kontrola skarbowa czy sprawdzenie poprawności rozliczeń z ZUS. Oto, co możemy Państwu w tym zakresie zaoferować:

  – uczestniczymy w kontrolach i czynnościach sprawdzających na wezwanie Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  – bierzemy udział w kontrolach dotyczących rozliczanych dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i innych,

  – przygotowujemy potrzebne dokumenty,

  – reprezentujemy podatnika, udzielamy wyjaśnień oraz podpisujemy protokoły po kontroli,

  – udostępniamy lokal do przeprowadzenia kontroli (w przypadku powierzenia nam prowadzenia wirtualnego biura – usługa „wirtualny adres”) lub reprezentujemy podatnika w urzędzie.

  close_window
 • Szkolenia BHP
  Szkolenia BHP

  Kolejnym punktem oferty naszego biura jest optymalizacja kosztów, jakie wiążą się z utrzymaniem samodzielnego stanowiska pracy specjalisty ds. BHP.

  Nasza oferta szkoleniowo-doradcza obejmuje:

  – szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP,

  – szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i procedur ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy,

  – sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

  – konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP,

  – sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,

  – prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

  close_window
 • Wirtualne biuro
  Wirtualne biuro

  Oferujemy korzystną formą prowadzenia biznesu. Państwo zajmują się przede wszystkim działalnością swojej firmy, współpracą z Waszymi dotychczasowymi klientami i pozyskiwaniem nowych odbiorców, zlecając nam prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz odbiór i przechowanie biznesowej korespondencji. Oferujemy możliwość rejestracji Państwa działalności pod prestiżowym adresem w Krakowie (os. Złotego Wieku 33/28), z możliwością prowadzenia kontroli urzędowych bezpośrednio w naszej siedzibie.

  Kiedy firma może potrzebować wirtualnego adresu?

  – jeżeli prowadzicie Państwo jednoosobową działalność gospodarczą, jednak dla ochrony prywatności nie chcecie rejestrować firmy pod adresem zamieszkania,

  – jeśli istnieje potrzeba, by firma podlegała pod Urząd Skarbowy w Krakowie,

  – gdy stoją Państwo na czele firmy w organizacji, lub tzw. start-upu i potrzebny jest Wam adres siedziby,

  – jeśli posiadacie Państwo spółkę, która zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej,

  – jeśli specyfika działalności Waszej firmy wymaga częstych podróży, relokacji – w tym przypadku cała korespondencja biznesowa przychodzi pod jeden stały adres, a także nie ma potrzeby każdorazowego zgłaszania zmiany adresu w przypadku dostawców wszelkich usług związanych z firmą (np. w banku lub u operatora telefonii).

  Jeżeli chcą Państwo otworzyć firmę, proponujemy Wam startowy pakiet promocyjny, który poza prowadzeniem usługi wirtualnego biura, obejmuje rejestrację oraz zgłoszenie działalności do właściwych miejscowo urzędów.

  close_window
 • Przelewy bankowe
  Przelewy bankowe

  Przelewy bankowe – wsparcie w prowadzeniu firmowej bankowości elektronicznej

  Dbamy o terminowe dokonywanie wszelkich niezbędnych płatności. Dzięki proponowanej przez nas usłudze zyskają Państwo dodatkowy czas na prowadzenie własnej działalności. Będziecie mogli zapomnieć o terminach płatności podatków i ZUS, a faktury kontrahentów zostaną opłacone na czas.

  Zajmujemy się przygotowaniem następujących płatności związanych z Państwa działalnością:

  – przelewy za faktury,

  – przelewy wynagrodzeń pracowników,

  – przelewy podatkowe do US,

  – przelewy do ZUS.

  Eksportujemy z systemu księgowego paczki przelewów z podaniem terminu płatności. Istnieje również możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa do realizacji przelewów do pewnego limitu lub tylko wprowadzanie przelewów do koszyka, a akceptacja następuje już przez osoby upoważnione w Państwa firmie.

  close_window
Sprawdź ofertę

Biuro Kraków

Rynek Główny 34/15
33-332 Kraków
barnowska@gmail.com

show_map

Jeżeli chcą Państwo zapytać o naszą ofertę usług, sprecyzować szczegóły współpracy, np. zlecić nam obsługę księgowości w firmie lub skorzystać z usługi wirtualnego biura – zapraszamy do kontaktu przez formularz. Prosimy o pozostawienie danych kontaktowych, takich jak nazwisko oraz adres e-mail, a następnie o wpisanie treści wiadomości. Możemy także umówić osobistą wizytę w naszej siedzibie w centrum Krakowa.

Napisz do nas / Write to us
captchaWyślij

cookies-eu