KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KSIĘGOWA


write_to_us

DORADZTWO PODATKOWE


write_to_us

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE


write_to_usDOŚWIADCZENIE

Skorzystaj z pomysłów wykorzystywanych w innych firmach i praktyki naszych specjalistów.

KOMPLEKSOWOŚĆ

Potrzebujesz prawnika, specjalisty do szkoleń BHP, biegłego rewidenta, leasingu? My zapewnimy Ci fachowców z każdej dziedziny!

OUTSOURCING

Korzystniej dla firmy jest otrzymanie faktury z biura rachunkowego niż zatrudnienie księgowej na etacie.

POZNAJMY SIĘ

Skontaktuj się z nami w celu rozpoczęcia współpracy!

services


 • Księgowość
  Księgowość

  Usługi, jakie świadczy nasze biuro, pozwalają na odciążenie właścicieli firm od wszelkich zadań związanych z finansami. Umożliwia to pozostawienie finansów w rękach fachowców i skupienie swojej uwagi na rozwoju działalności.

  Oferujemy:

  – prowadzenie KPiR, ryczałtu, karty podatkowej
  – prowadzenie ksiąg handlowych spółek , fundacji, stowarzyszeń
  – sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT), sprawozdań GUS, PFRON
  – sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
  – sporządzanie raportów/analiz na potrzeby zarządu firm
  – sporządzanie raportów kasowych
  – prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
  – rejestrujemy lub aktualizujemy dane o przedsiębiorstwie w Krajowym Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym,
  – reprezentujemy naszych Klientów w Urzędzie Skarbowym,
  – przygotowujemy wnioski o interpretacje podatkowe,
  – zajmujemy się przelewami w bankowości elektronicznej,

  close_window
 • Rejestracja spółek
  Rejestracja spółek

  Usługa rejestracji spółki z o.o. obejmuje:

  – Doradztwo w zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego, umowy najmu siedziby
  – Sporządzenie umowy spółki z o.o.
  – Rejestracja spółki w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)
  – Rejestracja spółki w US (Urząd Skarbowy, numer NIP, numer VAT EU)
  – Rejestracja do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
  – Rejestracja w GUS (Główny Urząd Statystyczny, numer REGON)

  close_window
 • Doradztwo podatkowe
  Doradztwo podatkowe

  Podstawową formą naszych usług jest udzielanie bieżących konsultacji w zakresie zagadnień podatkowych. W ciągu wieloletniej pracy w wielu  firmach zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie wszystkich rodzajów podatków, jak również wiedzę na temat specyficznych problemów podatkowych w poszczególnych sektorach gospodarki.  Łączymy znajomość prawa podatkowego z wiedzą na temat praktycznego podejścia stosowanego przez lokalne organy podatkowe. Usługi, które oferujemy naszym Klientom mają bezpośrednie praktyczne zastosowanie w ich codziennej działalności, zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej (poprzez minimalizację ryzyka błędów w rozliczeniach podatkowych), pozwalają na osiągnięcie oszczędności podatkowych i usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

  close_window
 • Kadry i płace
  Kadry i płace

  Oferujemy obsługę kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS, jako osobną formę współpracy lub jako usługę dodatkową. Prowadzimy pełną dokumentację pracowniczą, której zakres określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.

  Zgromadzone doświadczenie pozwala nam także na fachowe doradztwo w kwestiach dotyczących prawa pracy.

  Zapewniamy:

  – prowadzenie akt osobowych pracowników
  – sporządzanie umów o pracę i aneksów
  – kontrolowanie terminów badań lekarskich, BHP i innych
  – wystawianie świadectw pracy
  – sporządzanie listy płac wraz ze wszystkimi jej składnikami
  – ewidencje urlopów
  – sporządzanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS oraz przesyłanie ich do urzędu w formie elektronicznej
  – druk przelewów składek PIT i ZUS
  – składanie deklaracji A1
  – wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia

  close_window
 • Controlling i raporty
  Controlling i raporty

  Bieżące monitorowanie i ocena sytuacji finansowej spółki są niezbędne do planowania kolejnych kroków w jej rozwoju, a także pozwalają w odpowiednim czasie podjąć konieczne działania naprawcze.

  Nasi specjaliści na indywidualne życzenie klienta przygotowują budżet i na bieżąco będą aktualizować jego wykonanie. Przedstawią sytuację finansową przedsiębiorstwa wraz z rekomendacjami, w postaci raportu menedżerskiego.

  W skład raportów menedżerskich wchodzą: budżet na dany rok, sporządzenie sprawozdania finansowego i jego analizy, przygotowanie i analiza raportów realizacji planów finansowych, bieżące raporty zgodne z wzorami przedstawionymi przez Klienta. Mają one charakter indywidualny i są dostosowane do wymogów pojedynczej firmy bądź standardów przyjętych w grupie spółek.

  close_window
 • Kontrole w urzędach
  Kontrole w urzędach

  Uczestniczymy w kontrolach i czynnościach sprawdzających na wezwanie Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bierzemy udział w kontrolach dotyczących rozliczanych dotacji unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczych, z WUPu i innych.  Przygotujemy potrzebne dokumenty. Reprezentujemy podatnika, udzielamy wyjaśnień, podpisujemy protokoły po kontroli. Udostępniamy lokal do przeprowadzenia kontroli lub reprezentujemy podatnika w urzędzie.

  close_window
 • Szkolenia BHP
  Szkolenia BHP

  W zakresie BHP oferujemy:

  – szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp,
  – szkolenia ppoż i ewakuacji oraz pierwszej pomocy,
  – sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  – konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp
  – sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy,
  – prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

  close_window
 • Wirtualne biuro
  Wirtualne biuro

  Oferujemy możliwość zarejestrowania firmy pod adresem: os. Złotego Wieku 33/28, 31-618 w Krakowie.
  Zajmujemy się odbiorem oraz przechowywaniem korespondencji, oferując przy tym także prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dzięki temu wszystkie niezbędne dokumenty mogą być natychmiast wykorzystane, a ich obieg jest usprawniony. Na miejscu mogą być także przeprowadzane kontrole urzędowe.
  Nasze usługi stanowią najlepsze rozwiązanie dla:

  – małych firm, które nie prowadzą sprzedaży w miejscu działalności i nie zatrudniają pracowników,
  – przedsiębiorstw, które się organizują, a adres siedziby jest im niezbędny do rejestracji,
  – właścicieli, którzy nie chcą ujawniać miejsca siedziby firmy; najczęściej jest to ta sama lokalizacja, co adres zamieszkania,
  – działalności gospodarczych, którym zależy na podleganiu pod inny urząd skarbowy,
  – spółek, które nie prowadzą już działalności gospodarczej.

  Właściwe urzędy:
  KRS: Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków
  US: Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków
  ZUS: Zakład Ubezpieczeń Społecznych; os. Teatralne 8; 31-946 Kraków
  GUS: Główny Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. Kazimierza Wyki 3; 31-223 Kraków

  close_window
 • Przelewy bankowe
  Przelewy bankowe

  Zajmujemy się przygotowaniem przelewów za faktury, przelewów płacowych, do US oraz ZUS. Eksportujemy z systemu księgowego paczki przelewów z podaniem terminu płatności. Istnieje możliwość udzielenia nam pełnomocnictwa do realizacji przelewów do pewnego limitu lub tylko wprowadzanie przelewów do koszyka, a akceptacja następuje już przez osoby upoważnione w firmie. Dzięki tej usłudze zyskają państwo dodatkowy czas na prowadzenie własnej działalności i będą mogli zapomnieć o terminach podatków i ZUS, a faktury kontrahentów zostaną opłacone w terminie.

  close_window
check_offer

Biuro Kraków

Ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
Tel. 883 409 902
Tel. 12 307 43 43
E-mail: biuro@bmbk.pl

show_map

Biuro Kraków

Os. Złotego Wieku 33/28
31-618 Kraków
Tel. 737 659 171

show_map

Napisz do nas / Write to us

captchaWyślij

cookies-eu